Novinky
Deň otvorených dverí 1.12.2009. Pre viac info kliknite >sem.
Dňa 6.11. 2009 sa uskutoční triedne ZRPŠ  o 16,30 hod v jednotlivých triedach podľa rozpisu.
> Rozpis. Zasadnutie výboru ZRPŠ rodičov z jednotlivých tried bude 16,00 u riaditeľa školy.
V piatok 2.10. sa konala charitatívna zbierka, ktorú každoročne usporadúva nezisková organizácia Sloboda zvierat. Aj naši žiaci sa zapojili do zbierky. Pre viac info klikni >sem.
Foto na maturitné oznámenie. Pre viac info kliknite >sem.
> Staršie novinky