Hlavička
 Vedenie školy Hardvér Odbory Mapa Fotogaléria Kontakt CISCO          

Kontakt - Praktické vyučovanie


 
Kontakt - Praktické vyučovanie
Funkcia Objekt Meno Telefón Email
Majster OV P3/S06 Flimel Jozef Bc. 048 434 1301 jozef.flimel@sos-it.sk
Majster OV P3/002 Pagáč Martin Bc. 048 434 1302 martin.pagac@sos-it.sk
Zborovňa majstrov OV P3/003   048 434 1303  
Zborovňa majsteriek OV P3/003   048 434 1303  
Majster OV P3/004 Ruman Ondrej 048 434 1304 ondrej.ruman@sos-it.sk
Majsterka OV P3/005 Hambálková Krista Bc. 048 434 1305 krista.hambalkova@sos-it.sk
Majsterka OV P3/006 Vilhanová Vlasta Bc. 048 434 1306 vlasta.vilhanova@sos-it.sk
Majsterka OV P3/007 Weissová Ľudmila Mgr. 048 434 1307 ludmila.weisova@sos-it.sk
Majster OV P3/008 Popovič Martin 048 434 1308 martin.popovic@sos-it.sk
Majster OV P3/010 Izrael Filip 048 434 1310 filip.izrael@sos-it.sk
Majster OV P3/011 Petržel Jozef 048 434 1311 jozef.petrzel@sos-it.sk
Majster OV P3/012 Optika 048 434 1312  
Majster OV P3/013 Optika 048 434 1313  
Majster OV P3/102 Flimel Jozef Bc. 048 434 1314 jozef.flimel@sos-it.sk
Majster OV P3/103 Štubňa Ľubomír Bc. 048 434 1315 lubomir.stubna@sos-it.sk
Majster OV P3/104 Lichý Miloslav Bc. 048 434 1316 miloslav.lichy@sos-it.sk
Zástupca riaditeľa pre PV P3/105 Kováčiková Oľga Ing. 048 434 1501 olga.kovacikova@sos-it.sk
Majster OV P3/106 Salaj Marián Ing. 048 434 1317 marian.salaj@sos-it.sk
Majster OV P3/107 Píš Vladimír Mgr. 048 434 1318 vladimir.pis@sos-it.sk
Majster OV P3/109 Hanková Iveta Bc. 048 434 1319 iveta.hankova@sos-it.sk
Majster OV P3/112 Lichý Miloslav Bc. 048 434 1322 miloslav.lichy@sos-it.sk

 


Designed by Pegy@2008