Hlavička
 Vedenie školy Hardvér Odbory Mapa Fotogaléria Kontakt CISCO          

Praktické vyučovanie

Pavilón III.
Č. dverí             Majster(ka) Názov dielne
Suterén
06 Flimel Jozef Bc. Dielňa vnútorných rozvodov a inštalácií
Prízemie
2 Pagáč Martin Bc. Dielňa výpočtovej techniky / CISCO
3   Zborovňa majstrov, majsteriek OV
4 Ruman Ondrej Dielňa počítačových sietí
5 Hambálková Krista Bc. Cvičná pošta
6 Vilhanová Vlasta Bc. Cvičná pošta
7 Weissová Ľudmila Mgr. Cvičná pošta
8 Popovič Martin Dielňa výpočtovej techniky
10 Izrael Filip Dielňa výpočtovej techniky
11 Petržel Jozef Dielňa - grafik
12   Optika
13   Optika
1. poschodie
102 Flimel Jozef Bc. Dielňa analógovej techniky
103 Štubňa Ľubomír Bc. Dielňa telekomunikačnej techniky
104 Lichý Miloslav Bc. Dielňa elektronických ústrední
105 Kováčiková Oľga Ing. Zástupca riaditeľa pre PV
106 Salaj Marián Ing. Dielňa číslicovej techniky
107 Píš Vladimír Mgr. Dielňa elektrotechnických zariadení
109 Hanková Iveta Bc. Dielňa - Hardvérová
110 Lichý Miloslav Bc. Dielňa vnútorných rozvodov
112 Lichý Miloslav Bc. Fotodielňa

Designed by Pegy@2008