Hlavička
 Vedenie školy Hardvér Odbory Mapa Fotogaléria Kontakt CISCO          

Praktické vyučovanie

Striedací plán vyučovania odbornej výchovy 2009/2010

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Flimel 4.AME/1 4.AME/1 4.BME/2   4.CME/2
Hanková   1.EMPS/2 1.DMPS/3 2.BTT/1 4.CME/1
Izrael 3.AME/1 3.AME/1 1.AGDM/3 2.ATT/1  
Lichý 2CGD/1   1.AGDM/1 4.BME/2 1.BGDM/2
Pagáč 3.B/2 3.B/2   4.CME/1 1.BGDM/3
Peniak 4.AME/2 1.EMPS/1   2.BTT/2 4.CME/3
Petržel 2CGD/2   1.AGDM/2 4.BME/3 1.BGDM/1
Píš    3.AME/2 1.DMPS/1 4.BME/1 1.CTT/3
Popovič 3.AME/3 3.AME/3 4.BME/1 4.CME/3  
Ruman 3.AME/2 4.AME/2 4.BME/3 4.CME/2  
Salaj 3.B/3 3.B/3 1.DMPS/2   1.CTT/1
Štubňa 3.B/1 3.B/1   2.ATT/2 1.CTT/2
           
  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Hambálková 1.D/1 * 3.C/1 3.C/1 2.D/1
Vilhanová 1.D/2 4.D/1 3.C/3 3.C/3 2.D/2
Weisová 1.D/3 4.D/2 3.C/2 3.C/2 2.D/3
Pošta 4.D/1,2        
           
* :. 10 týždňov pravá skupina a 10 týždňov druhá skupina  

     Ak je trieda rozdelená napr. na 3 skupiny, tak sa každá skupina strieda u jednotlivého majstra každý týždeň, teda až po 3 týždňoch sa dostane k majstrovi OV u ktorého začínala.

    Pr. Trieda 3.B /1 (3.B 1 skupina) začína u pána majstra Štubňu, na 2 týždeň pokračuje u pána majstra Salaja a na 3 týždeň ide k pánovi majstrovi Pagáčovi. Trieda 3.B/1 sa vystriedala po dobu 3 týždňov u všetkých pánov majstrov, ktorí ju vyučujú v danom školskom roku a teraz opäť pokračuje od začiatku. Na 4 týždeň je 3.B/1 opäť u pána majstra Štubňu.


Designed by Pegy@2008