Hlavička
 Vedenie školy Hardvér Odbory Mapa Fotogaléria Kontakt CISCO          

Kontakt - Teoretické vyučovanie


 
 Kontakt - Teoretické vyučovanie
Miestnosť Objekt Meno Telefón Email
Kabinet cudzích jazykov D1/006A Vetráková Zuzana Mgr.   zuzana.vetrakova@sos-it.sk
D1/006A      
Riaditeľ školy D1/007 Murgaš Roman Ing. 048 434 1200 roman.murgas@sos-it.sk
Študijné oddelenie D1/008 Prétiová Martina 048 434 1222 martina.pretiova@sos-it.sk
D1/008 Sanitra Radoslav Bc. 048 434 1222 radoslav.sanitra@sos-it.sk
Zástupca riaditeľa pre TV D1/009 Popovičová Miriam Ing. 048 434 1401 miriam.popovicova@sos-it.sk
Kabinet výpočtovej techniky D1/101 Petrová Marta  PeadDr. 048 434 1504 marta.petrova@sos-it.sk
D1/101 Jaso  Miroslav Mgr. 048 434 1504  
Učebňa výpočtovej techniky D1/103 Kováčiková Oľga Ing. 048 434 1223 olga.kovacikova@sos-it.sk
Učebňa Infoveku - INTERNET D1/108 Kováčiková Oľga Ing. 048 434 1423 olga.kovacikova@sos-it.sk
Kabinet technických
odborných predmetov
D1/110 Kuriatko Pavel Ing. 048 434 1419 pavel.kuriatko@sos-it.sk
D1/110 Kováčiková Oľga Ing. 048 434 1419 olga.kovacikova@sos-it.sk
Kabinet matematiky D1/201 Kazárová Zuzana Mgr. 048 434 1411 zuzana.kazarova@sos-it.sk
Kabinet fyziky a matematiky D1/203 Majerová Jana Mgr. 048 434 1412 jana.majerova@sos-it.sk
D1/203 Roštárová Viera Mgr. 048 434 1412 viera.rostarova@sos-it.sk
Kabinet technických
odborných predmetov
D1/211 Benický Igor Ing. 048 434 1413 igor.benicky@sos-it.sk
D1/211 Lazar Rudolf Ing. 048 434 1413 rudolf.lazar@sos-it.sk
Kabinet ekonomických a
poštových služieb
D1/301 Omastová Martina Ing. 048 434 1414 martina.omastova@sos-it.sk
Kabinet dejepisu, občianskej
náuky a slovenského jazyka
D1/303 Hálová Dana Mgr. 048 434 1415 dana.halova@sos-it.sk
D1/303 Machajová Zuzana Mgr. 048 434 1415 zuzana.machajova@sos-it.sk
D1/303 Králiková Jana Mgr. 048 434 1415 jana.kralikova@sos-it.sk
Knižnica učiteľov /
kabinet NJ
D1/311 Broošová Zora Mgr. 048 434 1416 zora.broosova@sos-it.sk
D1/311 Mitlíková Olívia Mgr. 048 434 1416  
Kabinet odborných
predmetov
D2/003 Balogh Štefan Ing.   stefan.balogh@sos-it.sk
D2/003 Ryša Ivan Ing.    
Kabinet telesnej výchovy TV/KAB Laubert Jaroslav Mgr. 048 434 1109 jaroslav.laubert@sos-it.sk
TV/KAB Rešovský Pavol Mgr. 048 434 1109 pavol.resovsky@sos-it.sk

 


Designed by Pegy@2008